Thể loại Josei    Xếp Hạng    Thể loại của manga hay hentai được sáng tác chủ yếu bởi phụ nữ cho những độc giả nữ từ 18 đến 30. Josei hentai có thể miêu tả những lãng mạn thực tế , nhưng trái ngược với hầu hết các kiểu lãng mạn lí tưởng của Shoujo hentai với cốt truyện rõ ràng, chín chắn